• تلاش برای افزایش ظرفیت آبرسانی به شهرهای ایذه و دهدز
  تلاش برای افزایش ظرفیت آبرسانی به شهرهای ایذه و دهدز
 • تاکید مدیرعامل آبفا خوزستان بر نقش مهم روابط عمومی در تبیین سیاستهای کلان آبفا
  تاکید مدیرعامل آبفا خوزستان بر نقش مهم روابط عمومی در تبیین سیاستهای کلان آبفا
 • جزییات تفاهمنامه 95.4هزار میلیارد ریالی برای طرح های آب و فاضلاب خوزستان
  جزییات تفاهمنامه 95.4هزار میلیارد ریالی برای طرح های آب و فاضلاب خوزستان
 • 31 هزار میلیارد ریال برای آبرسانی به خوزستان تخصیص یافت
  31 هزار میلیارد ریال برای آبرسانی به خوزستان تخصیص یافت
 • تسریع در عملیات اجرایی طرح تصفیه خانه فاضلاب شادگان
  تسریع در عملیات اجرایی طرح تصفیه خانه فاضلاب شادگان
 • تدوین برنامه اولویت بندی شده برای حل مشکلات آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر
  تدوین برنامه اولویت بندی شده برای حل مشکلات آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر
 • انجام هفت عملیات در یک روز توسط پرسنل آب حیات
  انجام هفت عملیات در یک روز توسط پرسنل آب حیات
 • انتخاب آبفا خوزستان به عنوان حراست برتر وزارت نیرو در کشور
  انتخاب آبفا خوزستان به عنوان حراست برتر وزارت نیرو در کشور
 • آغاز اجرای روش انشعاب مستقیم در شبکه های فاضلاب استان خوزستان
  آغاز اجرای روش انشعاب مستقیم در شبکه های فاضلاب استان خوزستان

خدمات مشترکین

ادارات آبفا

آموزش همگانی

زیرسایتها