جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله یو پی وی سی به قطر 1000م م و فشار 8بار به مقدار 3240مترمعادل 540شاخه

مناقصه

3013/97

ستاد

ستاد

۱۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۹

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.