جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف

مناقصه

97/3015

ستاد

ستاد

۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۴۲

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.