جزییات مناقصه و مزایده

لایروبی و همسطح سازی درب منهول شبکه فاضلاب چمران

مناقصه

5056/96

ستاد

ستاد

۵ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۵۱

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.