جزییات مناقصه و مزایده

1074/96اجرای ایستگاه پمپاژ مخزن 3000مترمکعبی و ساختمان دیوارکشی ترمیم و بازسازی چوئبده

مناقصه

1074/96

ستاد

ستاد

۹ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۵۵

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.