چهارشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

مناقصه و مزایده

جزییات مناقصه و مزایده

اجرای شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب /عملیات احداث ایستگاه پمپاژ موقت فاضلاب

مناقصه

1098/1100

ستاد / ستاد