جزییات مناقصه و مزایده

خرید اتصالات پلی اتیلن الکترو فیوژن بوشن دارشهرهای استان خوزستان

مناقصه

96/3011

ستاد

ستاد

0 ریال

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۳۳

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۳۳

۱۶ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۳۳

سایر رسانه ها

۲۵ آذر ۱۳۹۶

ریال

عادی

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۳۵

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۳۵

400000 ریال

استان: خوزستان, شهر:
ستاد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.