جزییات مناقصه و مزایده

خرید کیت کامل انشعاب اصلاح شبکه آب شهر های استان خوزستان

مناقصه

96/3023

ستاد

ستاد

40,000 ریال

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۴۶

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۴۶

۱۶ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۴۶

سایر رسانه ها

۲۵ آذر ۱۳۹۶

ریال

عادی

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۴۶

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۴۶

400000 ریال

استان: خوزستان, شهر: اهواز
ستاد

اطلاعات مربوط به پیوست پس از پرداخت هزینه مربوطه "40,000 تومان" قابل مشاهده خواهد بود. برای پرداخت هزینه ابتدا باید وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت بر روی دکمه زیر کلیک نمایید