جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف طرح اصلاح شبکه آب خرمشهر

مناقصه

96/3028

ستاد

ستاد

40,000 ریال

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۰۷

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۰۷

۱۷ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۰۷

سایر رسانه ها

۲۵ آذر ۱۳۹۶

ریال

عادی

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۰۷

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۰۷

400000 ریال

استان: خوزستان, شهر: اهواز
ستاد

اطلاعات مربوط به پیوست پس از پرداخت هزینه مربوطه "40,000 تومان" قابل مشاهده خواهد بود. برای پرداخت هزینه ابتدا باید وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت بر روی دکمه زیر کلیک نمایید