چارت سازمانی شرکت آبفا خوزستان

معاونت بهره برداری - مهرداد قنواتی /سرپرست معاونت بهره برداری

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۱۰