پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

مقررات و بخشنامه ها

عنوانتاریخ تصویب  
بخشنامه مدیریت تعارض منافع
[ سازمان مرکزی - ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ]
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
[ سازمان مرکزی - ۷ بهمن ۱۳۹۸ ]
 
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
[ سازمان مرکزی - ۷ بهمن ۱۳۹۸ ]
قانون اساسی جمهوری اسلامی
[ سازمان مرکزی - ۶ بهمن ۱۳۹۸ ]
 
اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی
[ سازمان مرکزی - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
 

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۲۸