دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

 

کد اقتصادی

41195684534

 

شناسه ملی

10860673391

 شماره ثبت شرکت

3396 مورخ 1371/2/2

 کدپستی

6155635439

شماره کارگاه

3825210016

ایمیل شرکت

info(at)abfakhz.ir