چارت سازمانی شرکت آبفا خوزستان

فرمانده بسیج و مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران - حمیدرضا علیرضایی/ فرمانده بسیج

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۱۰