مقالات

آسیب شناسی عملکرد مدیریت پروژه در بخش طرح های عمرانی با تمرکز بر مسائل قراردادی

احمد باقری ، علیرضا قرینه ، کمال دویده  ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
اجرای پروژه های عمرانی پس از پایان جنگ تحمیلی توسعه قابل توجهی یافته است ، لیکن این پروژه ها در بسیاری از موارد به دلایل مختلف ناتمام مانده و به بهره برداری نرسیده اند. انجام یک پروژه عمرانی بعد از اخذ مجوز ها از مراجع ذیصلاح و بر اساس مبادله موافقتنامه دستگاه های اجرایی با معاونت راهبردی ریاست جمهوری عملی خواهد شد و منابع مالی مورد نیاز طرح ها بر این اساس و در این محدوده تأمین می گردد ، موافقتنامه های مذکور براساس پیش بینی تقربیی میزان هزینه های اجرایی مبادله می گردد ،که در بسیاری از موارد تحمیل هزینه های پیش بینی نشده و هزینه های ناشی از عملکرد نادرست مدیریت پروژه موجب ناتمام ماندن طرحها می گردد. لذا در این تحقیق ضمن آسیب شناسی قراردادها ، عواملی که هزینه های پنهان برای دولت در بردارد تعیین می گردد. شناسایی و حذف این عوامل موجب کاهش چشمگیر بار مالی تحمیل شده به دستگاه های اجرایی میشود. در این تحقیق به منظور بررسی دقیق موارد ، دو نمونه موردی از قراردادهای اجرا شده ، بررسی شده است. قراردادهای مذکور به شکلی انتخاب شده اند که نمایانگر بخش کثیری از پروژه های صنعت آب می باشد، در فرآیند تجزیه و تحلیل نتایج ، موارد به دو دسته تخصصی و عمومی تفکیک شده اند ، که بخش عمومی فارغ از نوع و ماهیت پروژه ، در تمام طرحهای عمرانی کشور کاربرد دارد. که به ترتیب اهمیت شامل اطمینان از تأمین منابع مالی پیش از برگزاری مناقصه ، عدم تسلط کافی مدیران پرژه به ضوابط قراردادی ، کاهش استفاده از منابع مالی دولتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی و ... می باشد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.