مقررات و بخشنامه ها

اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

سازمان مرکزی

۱

پیوست های بخشنامه

عنوانفایلهای مرتبطتاریخ
پیوست1
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
پیوست2
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
پیوست 3
3
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.