جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای 710م م به تعداد 3000متر

مناقصه

97/3014

ستاد

ستاد

۱۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۵

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.