جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف

مناقصه

97/3016

ستاد

ستاد

۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۴۵

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.