جزییات مناقصه و مزایده

اجرای شبکه توزیع اب و انشعابات خانگی جمع اوری شبکه فاضلاب محوطه مسکونی 512واحدی شرکت نفت آبادان

مناقصه

1021/97

ستاد

ستاد

۱۷ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۰

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.