جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خطوط لوله ورودی و خروجی از تاسیسات آبرسانی ناحیه صنعتی ماهشهر

مناقصه

1062/96

ستاد

ستاد

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۰۶

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.