جزییات مناقصه و مزایده

خرید پمپ خودمکش سیار 6 اینچ به تعداد 14عدد شهرهای استان

مناقصه

3033/96

ستاد

ستاد

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ۰۷:۵۴

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.