جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله پلی اتیلن تک جداره 630م م به مقدار 800متر شهر آبادان

مناقصه

3035/96

ستاد

ستاد

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۳۷

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.