جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف

مناقصه

3029/96

ستاد

ستاد

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۳۳

40000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.