جزییات مناقصه و مزایده

1083/96 اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعابات خانگی مناطق مسکن مهر امیدیه

ارزیابی کیفی

1083/96

ستاد

ستاد

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۴۲

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.