جزییات مناقصه و مزایده

1084/96 اصلاح شبکه آب و انشعابات بخشی از منطقه شریفی و منطقه 218ماهشهر

ارزیابی کیفی

1084/96

ستاد

ستاد

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۴۹

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.