پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

ماموریت ها

یکی از نیازهای اساسی و زیر بنایی جوامع انسانی تامین آب سالم و کافی، جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی پساب های حاصل از مصرف آب می باشد. در این راستا شرکت آب و فاضلاب خوزستان افتخار دارد که با استفاده از رهنمودهای ارزنده مدیران و مسئولین ارشد وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین بکارگیری تیم مدیریتی کاردان و مجرب و مشارکت سازنده و فعال کارکنان ساعی و زحمتکش خود، اهداف زیر را دنبال نماید:

1- ارائه خدمات مناسب و جلب رضایت مشترکین به عنوان هدف اصلی در عین احترام به انتظارات ایشان در چهارچوب وظایف تعریف شده  است.

2- توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه های توزیع آب شرب بهداشتی به منظور تضمین بهداشت و سلامت آب و کاهش هدر روی آب برای  نیل به سطح مطلوب و متناسب با رشد جمعیت شهری

3- ارتقاء سطح کیفی تصفیه آب و فاضلاب شهری از طریق نظارت مستمر بر تجهیزات بخش آب و فاضلاب و بکارگیری آخرین دستاوردهای  علمی و اجرای صحیح لوله گذاری به منظور افزایش عمر شبکه های آب و جمع آوری و پیشگیری از نشت غیر متعارف فاضلاب در دوره های میان مدت و کوتاه مدت

4- کمک به ظرفیت سازی و واگذاری عمده فعالیتهای آب و فاضلاب به بخش خصوصی به منظور تسریع و ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم و کاهش هزینه ها با رعایت ضوابط و مقررات حاکم

5- اعمال الگوی مصرف آب شرب بهداشتی متناسب با شرایط اقلیمی استان خوزستان و تلاش برای کاهش میانگین سرانه مصرف  آب در چهارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده

6- الزام به رعایت استانداردهای کیفی در اجرای تاسیسات زیر بنایی و تهیه تجهیزات مورد نیاز و برقراری نظام بازسازی فنی و  کنترل کیفی در کلیه مراحل و اجرای تاسیسات

7- اشاعه فرهنگ کار با کیفیت از طریق آموزش نیروی انسانی بعنوان سرمایه شرکت جهت افزایش توانمندیهای علمی و عملی، بهبود مهارتهای شغلی و نهایتاً ارائه محصول با کیفیت برتر و ایجاد محیط مناسب کاری