جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

امضای تفاهم نامه شرکت آب و فاضلاب خوزستان با پالایشگاه بید بلند خلیج فارس

امضای تفاهم نامه پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

امضای تفاهم نامه پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

امضای تفاهم نامه پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

امضای تفاهم نامه پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

امضای تفاهم نامه پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱