پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

عملیات ضربتی اتصال خط فاضلاب خیابان میهن به کلکتور اصلی فاضلاب غرب اهواز

عملیات اجرایی اتصال خروجی شبکه فاضلاب منطقه کیانپارس اهواز واقع در خیابان میهن به خط اصلی فاضلاب

جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱