پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تصویری از پرسنل و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس

عکاس: جلال سعیدی نیا

راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس 1402

جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس 1402

جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس 1402

جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس 1402

جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس 1402

جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس 1402

جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس 1402

جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس 1402

جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس 1402

جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲