پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تصویری از مبادله قرارداد ۴ هزار میلیارد ریالی طرح فاضلاب خرمشهر با استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ با حضور دکتر کرمی نژاد مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان و مدیر بانک ملت و دیگر مسئولان

عکاس: جلال سعیدی نیا

گزارش تصویری از مبادله قرارداد ۴ هزار میلیارد ریالی طرح فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

گزارش تصویری از مبادله قرارداد ۴ هزار میلیارد ریالی طرح فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

گزارش تصویری از مبادله قرارداد ۴ هزار میلیارد ریالی طرح فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

گزارش تصویری از مبادله قرارداد ۴ هزار میلیارد ریالی طرح فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

گزارش تصویری از مبادله قرارداد ۴ هزار میلیارد ریالی طرح فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

گزارش تصویری از مبادله قرارداد ۴ هزار میلیارد ریالی طرح فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲