پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تصویری از آیین بهره برداری از 7 پروژه آبرسانی شهرستان کارون

عکاس: جلال سعیدی نیا

آیین بهره برداری از 7 پروژه آبرسانی شهرستان کارون

یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

آیین بهره برداری از 7 پروژه آبرسانی شهرستان کارون

یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

آیین بهره برداری از 7 پروژه آبرسانی شهرستان کارون

یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

آیین بهره برداری از 7 پروژه آبرسانی شهرستان کارون

یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

آیین بهره برداری از 7 پروژه آبرسانی شهرستان کارون

یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

آیین بهره برداری از 7 پروژه آبرسانی شهرستان کارون

یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

آیین بهره برداری از 7 پروژه آبرسانی شهرستان کارون

یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

آیین بهره برداری از 7 پروژه آبرسانی شهرستان کارون

یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲