شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

گزارش تصویری بازدید استاندار خوزستان از ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملی راه

عکاس: جلال سعیدی نیا

بازدید استاندار از ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملی راه

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

بازدید استاندار از ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملی راه

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

بازدید استاندار از ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملی راه

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

بازدید استاندار از ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملی راه

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲