دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

تدوین قواعد تخصیص همزمان کمی و کیفی آب در طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای: کاربرد مدل تصمیم‌گیری MP5

 
تدوین قواعد تخصیص همزمان کمی و کیفی آب، از اهمیت زیادی در توسعه پایدار و مدیریت مناسب منابع آبی برخوردار است. تخصیص آب با توجه همزمان به اهداف مربوط به تأمین کمیت و کیفیت آب، علی رغم افزایش انعطاف‌پذیری و کارایی سیاست‌های مدیریت کمی و کیفی منابع آب، پیچیدگی محاسباتی مدل‌های بهینه‌سازی لازم را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد. در بحث بهره‌برداری کمی و کیفی از منابع آب، بررسی امکان تشکیل ائتلاف بین آب‌بران به منظور حداکثرنمودن منافع حاصله بسیار مهم است. در این تحقیق، تلاش گردید بر اساس مطلوبیت‌ها و محدودیت‌های موجود، جواب بهینه مسأله تخصیص همزمان کمی و کیفی آب با استفاده از روش بهینه‌سازی گروه ذرات تعیین گردیده و در نهایت با استفاده از مدل M5P‌، قوانین تخصیص همزمان کمی و کیفی آب در سطح طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای ارائه گردند. سنجش کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی طرح انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های رودخانه کارون به دشت رفسنجان، نشان‌دهنده قابلیت بسیار مناسب آن‌ در تخصیص هر چه بهتر آب و بار آلودگی و یا به عبارتی مدیریت کمی-کیفی آب با لحاظ عدم قطعیت‌ها می‌باشد.