دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

بررسی کیفیت آبخوان دشت دز شرقی جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از از دیاگرام شولر و یلکاکس و پهنه بندی آن در محیط GIS

 
در مطالعات آب زیرزمینی معمولاً برای طبقه بندی آب جهت مصارف شرب از نمودارهای شولر و در مصارف کشاورزی از نمودار ویلکاکس استفاده می شود همچنین یکی از بهترین سیستم¬هایی که دسترسی به اطلاعات زیاد، متنوع و تجزیه و تحلیل آن¬ها را آسان¬تر و سریع¬تر می-نماید و مدیران را جهت تصمیم¬گیری بهینه کمک می¬کند، تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می¬باشد. از این سیستـم در زمینه¬های متنوعی استفاده می¬شود که از جمله می¬توان به پهنه¬بندی کیفی آب زیر¬زمینی اشاره کرد. دشت دز شرقی در شمال خوزستان واقع گردیده که بین رودخانه دز و گلال کهنک محصور می باشد.در این تحقیق 20 حلقه چاه به روش تیسن در محیط GIS جهت نمونه برداری انتخاب گردید و با استفاده از آنالیز شیمیایی صورت گرفته بر روی نمونه های آب، نمودار شولر و ویلکاکس آنها در نرم افزارهای اتوکد و اکسل تهیه شد و جهت تحلیل آسانتر با وارد کردن داده¬ها در محیط GIS، لایه¬های مورد نیاز با روش درونیابی Kriging تهیه شد که پس از هم¬پوشانی مناسب لایه¬های مذکور و ویرایش به¬صورت نقشه¬های مجزا ترسیم گردید. با توجه به نقشه¬های به¬دست آمده می¬توان به راحتی وضعیت کیفی آب زیرزمینی را از لحاظ شرب و کشاورزی مورد بررسی قرار داد و با به¬روزکردن اطلاعات، مدیریت بهتری را بر روی کیفیت آب منطقه اعمال کرد و در هر زمان از وضعیت کیفی آب زیرزمینی دشت مطلع شد.