دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

کاربرد مهندسی ارزش در طرح های عمرانی ، جهادی اقتصادی در کنترل و کاهش هزینه ها

 
سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال جهاد اقتصادی نام گذاری شده است . کلمه جهاد در شریعت ما واژه ای نام آشناست و وظیفه فردی و جمعی آحاد جامعه در قبال آن کاملاً مشخص است اینک اذن جهاد در صحنه ای دیگر و در عرصه اقتصاد داده شده است . از سوی دیگر یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هرکشور طرح های عمرانی آن کشور است که می تواند تمامی حوزه های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد . در مقاله حاضر ضمن بیان حوزه های عملیاتی جهاد و اقتصاد ، اهمیت پروژه های عمرانی و تاثیر آنها بر اقتصاد جامعه بیان و با الهام از حوزه های عملیاتی جهاد در سطوح اقتصاد، کاربرد مهندسی ارزش به عنوان راهکاری مناسب جهت کنترل و کاهش زمان و خصوصاً هزینه انجام پروژه معرفی شده است .