دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

مشکلات ناشی از عدم طرح و اجرای مخازن بتنی ذخیره آب بر اساس ضوابط و معیارهای فنی و روش های پیشگیری از آن(مطالعه موردی)

 
طراحی، ساخت و نگهداری مخازنی که برای ذخیره آب مورد استفاده قرار می گیرند با توجه به رشد فزاینده جمعیت و توسعه شهرها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر ساله در نقاط مختلف کشور برای پاسخ گویی به نیازهای آبرسانی، مخازن بسیاری ساخته می شود، لیکن به علت عدم پیروی از ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای نامناسب، با وجود آنکه این تاسیسات از جمله تاسیسات زیر بنایی و مهم به شمار می آیند، اکثراً دارای نقاط ضعف قابل توجهی بوده و کارآمد نمی باشند. مشکلات ناشی از عدم دقت در طرح و اجرای اینگونه مخازن معمولاً در زمان بهره برداری بیشتر نمایان شده و علاوه بر ایجاد اختلال در کارکرد مخزن و در نتیجه تصفیه خانه، شاهد کاهش عمر مفید اینگونه سازه ها و درنتیجه اتلاف سرمایه های ملی می باشیم. در مقاله حاضر ضمن بررسی مشکلات و نواقص مخزن بتنی آب شرب شهر رفیع بر اساس آخرین ضوابط و معیارهای فنی موجود در این زمینه برای دوره های زمانی طرح، اجرا و بهره برداری، راهکارهای جلوگیری و کاهش اینگونه موارد بر اساس نشریات معتبر ارائه شده است.