دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

آبشیرین کن های خورشیدی ، صرفه جویی در مصرف انرژی – افزایش بهره وری

 
امروزه آب شیرین یکی از مهمترین منابع و سرمایه های ملی محسوب می شود . عمده واحدهای رایج آبشیرین کن های صنعتی که به طور وسیعی در نقاط مختلف استفاده می شوند ، انرژی بالایی دارند و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از سوختهای فسیلی بهره می برند . مزیت شاخص آبشیرین کن خورشیدی استفاده از انرژی خورشید می باشد که به صورت رایگان در تمام طول سال موجود است . این سیستمها فناوری ساده ای دارند و نگهداری از آنها نسبت به سایر انواع دیگر نیز ساده تر است . به این ترتیب می توانند در نقاط مختلف با کمترین مشکلات استفاده شوند . در مقاله حاضر بر اساس آخرین دستاوردهای موجود ، انواع مختلف آبشیرین کن های خورشیدی که در دو قالب فعال و غیرفعال تقسیم می شوند ارائه شده و مزایا و معایب آنها نسبت به سایر انواع آن بررسی و ارزیابی شده ، آخرین اقدامات کشور در زمینه مطالعات انجام شده در زمینه آبشیرین کن ها ارائه شده است .