پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

پرسش

نسبت به ترکیدگی کنتور یا شیر فلکه خراب مشترک چه اقدامی باید انجام دهد؟
در صورتی که کنتور آب مشترک شماره نمی اندازد و توسط مامور قرائت کنتور تائید و در قبض آب بها را در محل وضعیت انشعاب کنتور خراب ذکر شده باشد . مشترک می تواند پس از مراجعه حضوری به واحد پذیرش و تماس تلفنی با واحد مذکور نسبت به تنظیم فرم تعویض کنتور یا شیر فلکه اقدام شود
استعلام عدم بدهی از محضر به چه صورتی امکان پذیر است؟
مدارک مورد نیاز ، آخرین قبض صادر شده که پرداخت شده باشد ، نامه استعلام محضر، و پایان کار بهره برداری ملک در صورت نداشتن پایان کار ، توسط کارشناس شرکت آب و فاضلاب از ملک ارزیابی به عمل می آید و پس از پرداخت هزینه مربوطه توسط مشترک نسبت به صدور فرم عدم بدهی اقدام می گردد .در صورتیکه ملک در اجاره شخص حقیقی یا حقوقی درآمده باشد و مصرف کننده جدید خواهان استعلام عدم بدهی باشد ، پس از تسلیم درخواست به واحد پذیرش به همراه اجاره نامه ملک مربوطه اقدام خواهد شد
تغییر نام قبض آب به چه صورتی امکان پذیر است؟
برای تغییر نام قبض آب بها اگر ملک دارای سند مالکیت می باشد : مشترک می بایستی اصل فتوکپی سند مالکیت ( از صفحات مشخصات و انتقال) همراه با فتوکپی و اصل پایانکار بهره برداری و اصل و فتوکپی شناسنامه مالک و آخرین قبض صادر شده آب بهاء که پرداخت شده باشد را تحویل واحد پذیرش امور مشترکین مربوطه نماید تا پس از بررسی اقدامات لازم انجام شودبرای تغییر نام قبض آب بها اگر ملک دارای سند مالکیت می باشد : مشترک می بایستی اصل فتوکپی سند مالکیت ( از صفحات مشخصات و انتقال) همراه با فتوکپی و اصل پایانکار بهره برداری و اصل و فتوکپی شناسنامه مالک و آخرین قبض صادر شده آب بهاء که پرداخت شده باشد را تحویل واحد پذیرش امور مشترکین مربوطه نماید تا پس از بررسی اقدامات لازم انجام شود
برای درخواست انشعاب آب چه باید کرد؟
برای درخواست انشعاب آب به ادارات آب وفاضلاب قسمت مشترکین مراجعه نمایید
عملیات مربوط به واگذاری و نصب انشعاب کنتور چگونه است؟
عملیات مربوط به واگذاری و نصب انشعاب ، تغییر قطـــر ، تغییر سطح ، تغییر محل انشعاب ،تعویض کنتور ، درخواست واحد √ شماری در شرایط عادی حداکثر طی سه روز انجام و سایر خدمات با درخواست مشترک انجام میشو
شرایط قطع انشعاب را توضیح دهید ؟

شرکت آب وفاضلاب برابر بند ۳۳-۴ آیین نامه شرکت به دلائل زیر می تواند یک انشعاب را قطع نماید:

 

الف )در صورتی که مشترک یا استفاده کننده نسبت به پرداخت کلیه دیون خود به شرکت در مهلت مقرر اقدام ننماید.

ب)در صورتی که مشترک یا استفاده کننده عمداً اقدام به دست کاری تأسیسات آب و فاضلاب متعلق به شرکت نموده و یا اقدام به شکستن و یا دست کاری منجر به خرابی کنتور نماید.

ج)در صورتی که از انشعاب واگذار شده آب و یا فاضلاب اقدام به لوله کشی به ملک دیگر و استفاده غیر مجاز شود و یا نسبت به نصب پمپ به طور مستقیم بر روی انشعاب اقدام گردد.

د)در صورتی که مشترک یا استفاده کننده به تشخیص شرکت موجب نامرئی شدن دریچه محفظه شیر قطع و وصل انشعاب(آب و فاضلاب) بشود و یا ایجاد مانع در آن بنماید.

ه)در صورتی که امکان قرائت کنتور در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن در میسر نگردد.

و)هرگاه حکم یا قرار لازم الاجراء از سوی مقامات قضائی در زمینه قطع انشعاب (آب و فاضلاب) صادر گردد.

در چه صورت به آپارتمان ها و مجموعه های مسکونی ، تجاری و اداری انشعاب مجزا واگذار می شود ؟

در صورتیکه تأسیسات لوله کشی داخلی هرواحدبصورت مجزا انجام شده باشد، و درصورت وجود امکانات فنی، شرکت انشعابهای متعدد واگذار خواهد کرد لیکن درصورتی که تأسیسات لوله کشی داخلی این واحدها مجزا نباشد یک انشعاب واگذار می گردد.

در صورت بروز مشکل در شبکه با چه شماره ای تماس گرفته شود؟
درصورت بروز مشکل در شبکه، در اولین مرحله باید با مرکز ۱۲۲ (رسیدگی به شکایات آب و فاضلاب) تماس حاصل شود.
شرایط جدا سازی انشعابات آب و فاضلاب را اعلام فرمایید؟

پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، جداسازی انشعابات به عنوان یک الزام برای شرکت آب و فاضلاب مطرح شد. شرایط جداسازی به شرح زیر است:

۱- جدا بودن شبکه و تاسیسات داخلی هر واحد به نحوی که هر واحد از مجموعه دارای لوله کشی مجزا از درب ورودی ملک تا واحد مورد نظر باشد.

۲- وجود امکان فنی نصب و تامین فشار لازم مخصوصا در طبقات بالائی (با تائید قسمت بهره برداری شرکت)

در آخرین قبض صادره برای ملک اینجانب مبلغ غیر متعارفی درج گردیده که با مصارف ماههای قبل مغایرت اساسی دارد، از چه طریقی باید پیگیری نمایم؟
قبوض آب بهای شرکت نشان دهنده میزان مصرف و مبلغ آن بر اساس تعرفه شرکت می باشد. در صورتی که پس از دریافت قبض نسبت به میزان مصرف یا مبلغ معترض می باشید در درجه اول شماره مصرفی کنتور خود را یادداشت و به اداره یا دفاتر پیشخوان  مراجعه فرمائید. درصورتی که مسئولین مربوطه با تطبیق شماره از صحت قرائت مطمئن شوند ردیف مشترک را برای آزمایش کنتور معرفی می نمایند. بهتر است در چنین مواردی از عدم نشتی لوله کشی داخلی از طریق نشت یاب و یا قرائت و کنترل شبانه شماره کنتور مطمئن شوید.
چنانچه تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهیم که کنتور نیاز به جابجایی داشته باشد یا مانعی در مقابل آن ایجاد شود چه باید بکنیم ؟
مشترک ضمن این که مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن دریچه شیر قطع و وصل آب قبل از کنتور و همچنین محل دریچه های کنتور آب و سیفون فاضلاب می باشد، به هیچ عنوان حق جا به جایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و ، شرکت می تواند ، دستگاه های مزبور را با هزینه مشترک به محل مناسبی منتقل(تغییر مکان داخلی) نماید.
کنتور خوان شرکت آب و فاضلاب چه موقع مراجعه می کند؟ چگونه مطمئن شویم که وی مامور آب و فاضلاب است؟
به طور متوسط هر 45 روز یک بار ماموران قرائت کنتور خود را که ملبس به لباس متحدالشکل و کارت شناسایی و اتیکت معرفی هستند برای قرائت به ملک مشترکین اعزام کند. در واقع سالانه هشت بار ماموران ما برای قرائت کنتور مراجعه می کنند.
نسبت به بروز مشکلات در اتصالات قبل یا بعد از کنتور ، مشترک چه کاری باید انجام دهد؟
مشکلات مربوط به اتصالات بعد از کنتور به عهده مشترک می باشد و جهت رفع مشکل در اتصالات قبل از کنتور با مرکز 122 تماس گرفته شود.
در صورت دریافت اخطاریه قطع انشعاب آب به علت عدم پرداخت بدهی آب/فاضلاب چه باید کرد؟
در اسرع وقت برای دریافت صورتحساب بدهی به آدرس  امورمشترکین یا  دفاتر پیشخوان  در برگه اخطاریه مراجعه نموده و پس از پرداخت بدهی , نسبت به واریزی بدهی اقدام نمایید .
:تخفیفات قانونی در بخش هزینه های انشعاب واحدهای مسکونی جانبازان ، خانواده معظم شهدا ، و مددجویان را شرح دهید؟

1- جانبازان ۲۵% وبالاتر وفرزندان شهدا از پرداخت ۱۰۰%حق انشعاب آب و ۵۰ حق انشعاب فاضلاب ، ۵۰%‌هزینه های آماده سازی آب و فاضلاب برای یک واحد مسکونی و فقط برای یکبارمعاف میباشند.

 

۲-خانواده شهد (همسر ،پدرومادرشهید)وآزادگان صرفا"از پرداخت ۱۰۰%حق انشعاب آب یک واحد مسکونی و ۵۰%‌هزینه های آماده سازی آب و فاضلاب فقط برای یکبار معاف میباشد.

 

۳- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد وسازمان بهزیستی از پرداخت ۱۰۰%حق انشعاب آب وفاضلابو ۵۰%‌هزینه های آماده سازی آب و فاضلاب یک واحد مسکونی وفقط برای یکبار معاف می باشند

آیا میتوانیم از انشعاب آب خود به همسایگان بدهیم؟
امکان نقل و انتقال آب از ملکی به ملک دیگر وجود ندارد.

ارسال پرسش

عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!
تلفن همراه را وارد کنید.

پیگیری پرسش