چهارشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

مناقصه و مزایده

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات امور اداری،امورمالی،امور مشترکین،انبارها،بهره برداری،نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آب وفاضلاب لالی

مناقصه

5005

ستاد / ستاد