چهارشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

مناقصه و مزایده

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات امور اداری،امور مالی،انبارها،بهره برداری،نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آبفا خرمشهر

مناقصه

5053

ستاد / ستاد